Mårup Kirke
Den lille middelalderkirke ved Lønstrup blev opført 1102-04 ca. 2 km fra kysten. Hvert år skete der en tilbagerykning af skrænten på ca. 1,5 m og i 2008 var der kun 6 m fra den stejle Lønstrup Klint til det gamle tårnfundament. Mange års arbejde for at få en kystsikring ud for kirken måtte opgives og Nationalmuseet gik i gang med en kontrolleret nedtagning. En nedtagning, som afsluttedes i september 2016. Størstedelen af kirken er destrueret, men alle vigtige detaljer og særlige sten er er på Nationalmuseet, hvor de bliver gemt til eftertiden.. De sten, som skulle destrueres er knust og brugt til vejbelægning. Nedtagningen af middelalderkirken, som tilhører Naturstyrelsen, er på internationalt plan et enestående projekt, fortæller Thomas Bertelsen, som er redaktør ved Danmarks Kirker på Nationalmuseet. - Det er nok ingen tvivl om, at det er den første og nok eneste mulighed, som vores generation får for at undersøge et middelalderligt kirkebyggeri sten for sten. Kontakt foreningen Maarup Kirkes Venner, hvis du ønsker yderligere information om stedet og dets historie. Tlf. 21719220